Kako začeti z integracijo sistemov?

30.4.2021 - 602 besed

Integracija poslovnih sistemov je smiselna investicija. Zaradi nešteto prednosti je sama investicji hitro povrne. Hkrati vsem omogoča hitrejše, bolj stabilno in nemoteno poslovanje.

Kako začeti?

Eden od začetnih problemov je kako začeti s samo integracijo sistemov. Veliko strank nas kontaktira, ki želijo povezati spletno trgovino z računovodskim programom. Večina se jih ne zaveda, kaj vse je mogoče izboljšati z integracijo. Vedo, da je integracija nujna in je pametna investicija, vendar se zatakne pri izbiri izvajalca in določiti integracijskih procesov.

Prvi korak je izbira ustrezne integracije iz seznama možnih integracij (če integracije ni na seznamu se lahko doda) in oddaja začetnega povpraševanja.

Koraki integracije

Sama integracija se izvede večih korakih, kjer se vsak korak preveri in izboljša za čim večjo uspešnost. Iz izkušenj se izkaže, da je potrebno k vsaki integraciji pristopati profesionalno in prilagoditi celotni proces glede na želje stranke. S takšnim pristipom na koncu dosežemo zagotovljeno uspešnost.

Po prvem koraku (oddaja povpraševanja) se izvedejo naslednji koraki.

1. Zajem vaših zahtev in želja

Izvede se predstavitev našega sistema in vseh možnih integracij procesov. Nato nam zaupate vaše želje za integracijo, kjer vam svetujemo kaj je možno glede na omejitve zunanjih sistemov in vam predlagamo možne rešitve. Kot že omenjeno, vsak sistem ima svoje specifike in prilagoditve, kar naš sistem omogoča.

2. Pregled celotnega sistema

Glede na vaše želje se izvede pregled vašega sistema. Na podlagi pregleda se izvede analiza in plan izvedbe, ki prepreči nezaželjene zamude in presenečenja v koraku izvedbe. Glede na pretekle integracije je ta korak zelo pomemben, ker nam omogoča jasno definirati časovne in stroškovne okvire izvedbe.

3. Definiranje integracijskih procesov

Po pregledu in analizi se definirajo vsi integracijski procesi. Proces si lahko predstavljate kot npr. sinhronizacija zaloge računovodskega programa s spletno trgovino. Vsak tak proces ima jasno definirano delovanje glede na vaše želje in omejitve sistemov ter plan izvedbe.

4. Informativna ponudba

Informativna ponudba vsebuje opis vseh integracij glede na vaše želje. Obenem vsebuje tudi potrebne spremembe, ki jih morate izvesti na vaši strani (npr. omogočiti dostop do vaše spletne trgovine). Ponudba vsebuje tudi časovne in stroškovne postavke. Sama ponudba vam omogoča, da dobite jasno sliko kako bo integracija potekala in kakšne prednosti vam omogoča.

5. Izvedba integracije

Po potrditvi ponudbe se glede na definiran časovni rok izvedejo integracije. Sam sistem deluje tako, da z vaše strani omogočite (ali nam dovolite, da se dogovorimo z upraviteljem zunanjih sistemov) dostop do vaših sistemov (v začetni fazi testno okolje), za vse ostalo pa poskrbimo mi. Sama izvedba poteka v večih korakih, kar vključuje:

  • razvoj,
  • testiranje v testnem okolju,
  • potrditev z vaše strani glede ustreznosti integracije,
  • objava integracije v produkcijsko okolje,
  • testiranje in temeljit nadzor delovanja,
  • dodatne spremembe in zadnje izboljšave.

Za vsak korak so jasno definirani cilji in kriteriji ustreznega delovanja.

Rešitev na ključ

Veliko strank pristopi k nam z začetnim strahom kako se integracija izvede. Po našem pregledu in predstavitvi vseh možnih integracij kmalu spoznajo, da jim naš sistem ponuja brezskrbno in napredno integracijo. Sama rešitev je izvedena na ključ ali drugače povedano, mi poskrbimo za celotno izvedbo integracije in nadaljno nemoteno delovanje. To vključuje tudi potrebne spremembe, ki so lahko posledica sprememb pri zunanjih sistemih. Tako se zagotovi, da sistem deluje nemoteno in pravilno.

Naša podpora vam omogoča, da ste brez skrbi glede samega delovanja. Hkrati se vse težave odpravijo v najkrajšem možnem času, saj smo avtomatsko obveščeni v primeru nedelovanja. Svetujemo vam, katere spremembe bi bilo potrebno izvesti za izboljšanje celotnega procesa. Zavedati se je potrebno, da je integracija nenehni proces, ki vas z vsakim dodatnim korakom oz. integracijo postavi en korak pred konkurenco. Hkrati vam prihrani čas in zmanjša število napak.

Začnite že danes z integracijo

Izberite željeno integracijo in skupaj izboljšajmo vaše poslovne procese.
Ogled integracij